Wypełnij formularz

Proszę podać adres e-mail do korespondencji

Wybierz typ projektu, który Cię interesuje
nowe logolifting graficznypełna wizualizacjainny (opisz poniżej)

Proszę przedstawić w paru zdaniach charakterystykę firmy, opis działalności, zakres świadczonych usług

Charakterystyka rynku, na którym działa firma

Preferencje kolorystyczne, a jeżeli istnieje - zestaw kolorów, które są używane obecnie. Jak również te, których unikać

Czym logo / grafika ma się wyróżniać, co ma odzwierciedlać, jakie uczucia powinny się z nim kojarzyć

Siatka wyrazów z którymi powinno kojarzyć się logo

Charakterystyka docelowego klienta / odbiorcy produktu / usług (np. wiek, płeć, zainteresowania, klasa społeczna)

Gdzie logo będzie używane, na jakich nośnikach będzie prezentowane (np. internet, wydruki)

Proszę napisać czym firma wyróżnia się na rynku wśród konkurencji

Proszę wypisać firmy stanowiące konkurencję (najlepiej odnośniki do stron www)

Jaki budżet chcieliby Państwo przeznaczyć na projekt

Inne dodatkowe informacje

Przykładowe logo lub grafiki, które się Państwu podobają